Survivalrun Vereniging Harderwijk wil haar leden een veilige omgeving bieden. Dit betekent zowel sociaal-emotionele veiligheid alsook fysieke veiligheid. Ten behoeve van de sociaal emotionele veiligheid is er een gedragscode voor alle leden, maar ook een gedragscode voor vrijwilligers (trainers en bestuurders) opgesteld. Tevens is er een aannamebeleid voor vrijwilligers en vanaf 1 november 2019 heeft de vereniging een vertrouwenspersoon.

Voor de fysieke veiligheid volgen we de eisen van de Survivalrun Bond Nederland.