Wanneer u bij Survivalrun Vereniging Harderwijk traint, dan
• bent u aspirant lid en neemt deel aan proeftrainingen of
• bent u volwaardig lid voor minimaal een half jaar of
• bent u in het bezit van een strippenkaart
en gaat u akkoord met het reglement van SVH.

Lidmaatschap SBN
• Als u bij SVH traint, dient u tevens betalend lid te zijn van de Survivalrun Bond Nederland. Via de SBN is de sporter o.a. tegen ongevallen verzekerd tijdens de trainingen.

Lidmaatschap SVH
• Het inschrijfgeld bij Survivalrunvereniging Harderwijk bedraagt €5,00.
• Contributie-inning vindt twee keer per jaar plaats (in maart en september)
• De contributie dient voorafgaand de trainingen betaald te worden.
• Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging dient plaats te vinden voorafgaand aan de contributie-inning. Als een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het volgend contributie-inning, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat het lidmaatschap moet voortduren.
• De tarieven kunnen aangepast worden na besluit van de Algemene Leden Vergadering. Bij afwezigheid of ziekte wordt de contributie gewoon doorberekend, tenzij anders overeengekomen.

Kleding
• Het dragen van een strakke lange broek/legging en hoge sokken, waardoor de benen bedekt zijn, is verplicht tijdens te training.
• Handschoenen, loshangende kleding en het dragen van sieraden bij de trainingen zijn in verband met de veiligheid niet toegestaan.

Trainingen
• U volgt de aanwijzingen van de trainer op.
• Er wordt altijd onder toezicht van een trainer getraind. Zonder aanwezigheid van een trainer mag u zich niet in de hindernissen begeven.
• U houdt zich aan de regels van SBN voor wat betreft fysieke veiligheid (zie ook gedragscode fysieke veiligheid).
• Er wordt alleen getraind op de bij de SBN aangemelde trainingsuren.
• Trainingen worden het hele jaar door gegeven met uitzondering van de schoolvakanties (regio
midden) en de feestdagen.

Aansprakelijkheid
• Survivalrun Vereniging Harderwijk kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor blessures of vermiste voorwerpen.

Beeldmateriaal
• Al het beeldmateriaal dat gedurende de training wordt gemaakt door Survivalrun Vereniging Harderwijk kan worden gebruikt voor social media en commerciële doeleinden. Indien u hier bezwaar tegen heeft dient u dit schriftelijk aan te geven bij het bestuur van de vereniging.

Overige regelgeving
• Verdere regelgeving kunt u lezen in de statuten, de gedragscode en het document ‘fysieke veiligheid’ van de Survivalrun Vereniging Harderwijk.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur, tenzij anders aangegeven in de statuten.