Survivalrun staat bekend om z’n onderling goede sfeer. Men helpt elkaar en respecteert elkaar. Echter niet iedereen heeft dezelfde waarden en normen. Om een veilige sfeer te creëren voor iedereen is deze gedragscode opgesteld. In deze gedragscode staan een aantal afspraken zoals wij binnen SVH met elkaar willen omgaan met gewenst en ongewenst gedrag. Het gaat er om goed gedrag te bevorderen en mensen te stimuleren om elkaar aan te spreken op hun gedrag. Een goede gang van zaken waarborgt een veilig en prettig klimaat binnen de vereniging

 1. Wij communiceren op een open en eerlijk wijze met elkaar. Dit betekent enerzijds
  heldere informatie verstrekken over belangrijke zaken binnen de vereniging, anderzijds op de juiste momenten, op de juiste plaats en op de juiste toon aangeven als je het ergens niet mee eens bent. Maar ook accepteren als beslissingen worden genomen die afwijken van je eigen mening.
 2. Wij respecteren elkaar altijd. Dit houdt in: elkaars mening en prestaties respecteren,
  luisteren naar de ander en rekening houden met de gevoelens van anderen. Intimideren, vloeken en schelden wordt niet getolereerd. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat er getraind kan worden en wedstrijden gehouden kunnen worden. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend. Respect betekent ook op zorgvuldige wijze omgaan met de ander, je onthouden van ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie of andere vormen van kwetsbare bejegening.
 3. Wij pesten, plagen, intimideren en discrimineren niet. Pesten is kinderachtig: als het toch gebeurt spreek je elkaar of de trainer hierover aan. Discriminatie naar afkomst, huidskleur, geloofsovertuiging of seksuele voorkeuren is verboden en wordt bestreden. Alle leden die training geven binnen SVH dienen te beschikken over een geldige VOG- verklaring (niet ouder dan vijf jaar). Dit geldt tevens voor alle bestuursleden en vertrouwenscontactpersonen. Zij hebben tevens de vrijwilligersovereenkomst en de gedragscode met betrekking tot seksueel overschrijdend gedrag ondertekend.
 4. Wees zuinig met materiaal van de verenigingen en blijf van andermans eigendommen af. We maken geen gebruik van de sportfaciliteiten en sportterreinen van de andere verenigingen op Sportpark de Strokel zonder nadrukkelijke toestemming van deze verenigingen. SVH investeert veel in hindernissen. Het geld hiervoor brengen wij als leden en via sponsors zelf bijeen, dus betalen wij en onze sponsoren het allemaal zelf. Reparatie- en onderhoudskosten kunnen beperkt worden wanneer iedereen zuinig met materialen omgaat. Opzettelijke vernielers worden aansprakelijk gesteld voor de
  toegebrachte schade.
 5. Afspraak is afspraak. We komen onze afspraken na en spreken elkaar daar op aan.
 6. Als lid van SVH onderschrijf je deze gedragscode.

  Harderwijk, januari 2020