Schrijf je hier in.

(indien jonger dan 18 jaar, dan ouder/ voogd laten invullen)

Survivalrun is een veelzijdige en uitdagende sport om te beoefenen. Het zorgt voor een flinke mentale en fysieke getraindheid. Ondanks het geringe aantal ongevallen is survivalrun niet zonder risico’s. Een combinatie van weersomstandigheden, vermoeidheid en klimmen op hoogte maakt dat een ongeluk altijd op de loer ligt.

Als Survivalrun Vereniging Harderwijk willen we dat al onze leden en deelnemers tijdens trainingen op een verantwoorde en veilige manier deel kunnen nemen aan deze bijzonder mooie en pure sport. Als vereniging doen we al het mogelijke om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast ligt er natuurlijk altijd een stuk verantwoordelijkheid bij jou als deelnemer. Jij dient zelf jouw eigen grenzen te kennen en hiernaar te handelen en zo mogelijk in te grijpen indien je ziet dat een collega-sporter zichzelf dreigt te verliezen in zijn of haar enthousiasme.

Validiteitsverklaring

Ik begrijp en erken dat deelname aan een activiteit gevaren met zich meebrengen die zelfs niet door voorzichtigheid, deskundigheid en instructie volledig uitgesloten kunnen worden. Ik aanvaard zowel bewust als vrijwillig alle risico’s.

Ik verklaar hierbij dat ik tenminste 18 jaar oud ben en dat ik als deelnemer van de training of als ouder/voogd van een minderjarige deelnemer, besluit af te zien van alle wettelijke rechten die toekomen aan mij of mijn minderjarige kind als gevolg van een letsel dat ik of mijn kind zou kunnen krijgen, tijdens de uitoefening van de activiteit.

Hierbij verklaar ik:

  • Dat ik kennis genomen heb van de moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van deze activiteit.
  • Dat ik fysiek en mentaal in staat ben om deel te nemen zonder mijzelf of anderen in gevaar te brengen.
  • Tijdens deze activiteit niet onder invloed te zullen zijn van alcohol of drugs houdende middelen. 
  • Sportieve en makkelijk zittende kleding te dragen die passen bij deze activiteit. 
  • Eigen verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van gedrag om risico’s tot het minimum te beperken.
  • Veiligheidsinstructies op te zullen volgen en te luisteren naar de trainers.

Vergeet niet om bovenstaande 2 vakjes aan te vinken voordat je de laatste vraag invult